Hoog ziekteverzuim, veel externe inhuur

Ondanks hogere tarieven en meer cliënten is het nettoresultaat in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT-sector) in 2019 gedaald. Ten opzichte van 2018 daalde het resultaat met 18% tot 239 miljoen.

 

Belangrijke oorzaak zijn de fors toegenomen personeelskosten met bijna een miljard euro. Onder meer de kosten voor het inhuren van personeel niet in loondienst (uitzendkrachten, zzp’ers) liepen opnieuw flink op met 21,6% tot € 790 miljoen in 2019. Dat blijkt uit de jaarverslagenanalyse – van 249 jaarverslagen van VVT-organisaties – door Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs.

 

Ex-medewerkers als zzp’ers

De totale personeelskosten van de onderzochte organisaties stegen in 2019 met circa 9,3% naar € 10,3 miljard. Bij deze VVT-organisaties werken in totaal ongeveer 310.000 medewerkers (174.000 fte). Daarnaast blijven de kosten voor personeel niet in loondienst explosief stijgen: +21,6% in 2019 en +18,6% in 2018. Organisaties zien inmiddels zo’n 8% van hun personeelskosten opgaan aan externen. Een deel van deze externe inhuur bestaat bovendien uit medewerkers die eerder in loondienst waren.

 

Verzuim zal eerst nog stijgen

Ruud Plu, directeur/bestuurder van Intrakoop: “In vergelijking met andere deelsectoren in de zorg, zoals ziekenhuizen en GGZ, heeft de VVT daarnaast ook nog eens te maken met een ziekteverzuim van 7%, het hoogste percentage van de zorg. Een procentpunt minder ziekteverzuim zou de VVT een besparing opleveren van zo’n € 90 miljoen. Het verduurzamen van de arbeidsrelatie met haar huidige ervaren medewerkers is van belang om op termijn structureel het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen waar de sector op personeelsgebied voor staat. De verwachting is echter dat door de coronacrisis het ziekteverzuim eerst nog verder zal stijgen.”