Gelderse Vallei 2030: grote veranderingen

Om inwoners van de Gelderse Vallei ook in de toekomst van goede zorg te kunnen voorzien, zijn grote veranderingen nodig.

Dit blijkt uit het Regiobeeld Gelderse Vallei; een coproductie tussen zorg- en welzijnsorganisaties, 7 gemeenten en Menzis. Het laat zien hoe zorgvraag en -aanbod zich tot 2030 ontwikkelen.

Specialisten ouderengeneeskunde

Naar verwachting ontstaat er de komende 10 jaar in de Gelderse Vallei niet alleen een tekort aan huisartsen, maar ook aan bijvoorbeeld specialisten Ouderengeneeskunde en beroepen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Daartegenover staat dat de zorgarbeidsmarkt in de regio enigszins gunstig is: bij gelijkblijvende omstandigheden neemt het aantal werknemers in 2030 met circa 500 toe.

Mensen met dementie 50% meer

Een stijging laat zich echter ook zien in het aantal inwoners met dementie (zo’n 50%) en in het aantal chronisch zieken (vooral gewrichtsslijtage en hart- en vaatziekten). Terwijl het aantal mantelzorgers juist afneemt, met ruim 20%. De zorg moet dus anders ingericht worden om aan de toekomstige zorgvraag te kunnen voldoen.