Focus op Positieve Gezondheid

In Limburg gaan huisartsenkoepel Meditta en ouderenzorgorganisatie Proteion samenwerken om de zorgverlening aan thuiswonende kwetsbare ouderen te optimaliseren.

“De focus ligt op Positieve Gezondheid”, zegt Yvonne Smeets, kaderarts ouderen bij Meditta “Het gaat dan niet alleen om fysiek welbevinden, maar ook zingeving, meedoen en sociale contacten. Daarom bundelen we de krachten vanuit de medische en paramedische invalshoek, de specialisatie ouderenzorg en het sociaal domein. Proteion is de eerste ouderenzorgorganisatie waarmee we deze overeenkomst sluiten, later volgen er nog meer.”

Specialist komt naar je toe

Voorheen werkten specialisten ouderengeneeskunde vrijwel uitsluitende binnen de muren van de zorgcentra. Jim Luijten, specialist ouderengeneeskunde bij Proteion: “Nu treden we meer naar buiten en gaan naar vaker naar thuiswonende ouderen toe. Dat sluit aan bij de trend dat mensen met complexe gezondheidsproblemen langer thuis blijven wonen.”

Win-win voor iedereen

Iedere huisarts van Meditta in Midden-Limburg is gekoppeld aan een vaste specialist ouderengeneeskunde van Proteion. De huisarts blijft in alle gevallen hoofdbehandelaar. Met de één-op-één samenwerking worden de lijnen korter en de samenwerking intensiever. Roelf Norg, medisch manager Meditta: “We kunnen allemaal veel van elkaar leren. Kennis wordt gedeeld en de oudere is zelf onderdeel van de oplossing. Dat is win-win voor iedereen.”