Dokteren in spagaat

De hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde schrijft over de spagaat waarin je als arts kan komen te zitten tussen zorgplicht en duurzame zorgopdracht.

“Wat moet ik bijvoorbeeld doen voor die aardige oude patiënt op mijn spreekuur? Ze wil zo graag minder pijn van haar heupartrose, hoe weinig ze ook kan lopen door haar COPD, zeer forse overgewicht en status na onderbeenamputatie vanwege vaatlijden. En ze wil helemaal gaan voor de heupvervangingsoperatie, ondanks haar hoge complicatierisico en beperkt herstelvermogen.”

Realiteit ontkennen

De indicatie is er, niets hielp en de anesthesioloog en orthopeed durven het wel aan, aldus de hoofdredacteur van het NTvG. “Mevrouw hoopt op pijnvrije, verruimde mobiliteit. Maar haar winst kán toch niet groot zijn, omdat ze nog maar twintig meter kan lopen. Of is die kleine winstkans haar groot genoeg? Moet ik de realiteitontkennende houding maar accepteren? Thuisarts.nl heeft haar nieuwe hoop ingefluisterd: ‘Meestal vermindert de pijn al direct na de operatie.’ Maar hoeveel mag die hoop kosten? Aan euro’s en vooral ook aan schaars zorgpersoneel?”