Dementie is veel erger dan kanker

Kanker verliest het tegenwoordig van dementie, schrijft arts en filosoof Bert Keizer in zijn column in Trouw:  Nu is alzheimer de meest gevreesde sloper.

“Ik ben het erg eens met deze machtswisseling, want dementie is veel erger dan kanker”, aldus de columnist in Trouw. “Hoe dan? Nou, bij kanker blijf je als mens goeddeels overeind en in staat om van je geliefden te houden. En mocht het je dood worden, dan heb je het nog altijd in je om te zwaaien en afscheid te nemen. En dat zijn nou precies de dingen die dementie uit jou weghaalt. Je hebt geen alzheimer, je bent het. We zeggen: Tiny heeft alzheimer, ze is dement. We zeggen niet: Tiny heeft leukemie, ze is kanker.”

Medicijnen tegen dementie doen niks

Keizer schrijft dit in een column waarin hij opmerkt dat kanker gaf aanleiding gaf tot beschamende fratsen van onderzoekers, en dat die rol lijkt nu geleidelijk overgenomen lijkt te worden door onderzoekers die dementie te lijf willen gaan. “Mocht u iets horen via krant, app, mail, sms of voor mijn part via het astrale vlak over het nieuwe dementiegeneesmiddel dat er bijna is, vergeet het. De middelen die er nu zijn (Exelon bijvoorbeeld) doen niks.”

Onafwendbare ellende

Keizer wil, zo schrijft hij in Trouw, dat “dementieonderzoekers ophoepelen uit de publiciteit totdat ze iets anders te bieden hebben dan leeg gewauwel over positieve toekomstsignalen. Om te beginnen verminderen we daartoe het aantal alzheimeronderzoekers met 66 procent, zodat twee derde van de vele miljoenen die nu worden weggesmeten aan zinloos onderzoek wordt besteed aan het salaris van mensen die voor alzheimerpatiënten zorgen. Want daar gaat het niet over mallotige toekomstsignalen. Nee, daar gaat het over een onmiddellijk te realiseren beter leven voor de stakkers en hun geliefden, die nu worstelen met de onafwendbare ellende die dementie heet.”