Betere kwaliteit voor alle cliënten

Zorgkantoren hebben de dialoog met verpleeghuizen over de kwaliteit van zorg goed opgepakt. Zij hebben méér inzicht in de kwaliteit van zorg en bespreken de noodzakelijke verbeteringen.

De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) roept zorgkantoren wel op om meer te doen om het geld dat bedoeld is voor de verbetering van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg daar in te zetten waar dat tot de meeste verbetering leidt. Dat blijkt uit het rapport ‘Sturing op kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg door zorgkantoren’.

Verschil tussen zorgaanbieders

Zorgkantoren kunnen wel meer verschil maken tussen zorgaanbieders. Met de kwaliteitsinformatie kunnen ze zien waar de kwaliteit niet goed genoeg is. Op basis daarvan kunnen ze kiezen waar en hoe ze de beschikbare kwaliteitsgelden inzetten. Met als doel een betere kwaliteit voor alle cliënten. De kwaliteitsdiagnoses van de zorgkantoren moeten nog wel beter worden.

Kwaliteit in coronatijd

Het kwaliteitsbudget kan er volgens de NZa aan bijdragen om in coronatijd waar mogelijk volgens de standaarden kwalitatief goede zorg te blijven leveren aan bewoners. In 2020 kan het kwaliteitsbudget ook ingezet worden om extra kosten in verband met de corona-uitbraak te vergoeden, bijvoorbeeld voor de inhuur van extra personeel.