Balans van vrijheid en geborgenheid

Hoe zou minister Conny Helder willen dat er voor haar gezorgd zou worden in geval van dementie? In het AD zegt de minister op die vraag: “Ik hoop op het houden van mijn eigen wereldje. Binnen in huis zou ik me geborgen willen voelen. Twee dingen, vrijheid en geborgenheid, zouden in balans moeten zijn.”

De minister is in het AD in gesprek met Teun Toebes, die voor een documentaire door elf landen reisde om te kijken hoe het anders kan met de zorg voor mensen met dementie. We moeten ons beeld van wat goede zorg is bijstellen, aldus de minister. “Er moeten elementen bij: we moeten mensen serieus blijven nemen, zorgen dat ze zelf naar buiten kunnen als ze dat willen. We moeten de ouderen niet beknotten waardoor ze binnen veel meer risico lopen op die snelle ontwikkeling van dementie dan wanneer ze in een stimulerende omgeving zouden zijn. De voorbeelden zijn er al. We passen het alleen te weinig toe.”

Verpleeghuis gaat veranderen

Het verpleeghuis zoals we het nu kennen, zal veranderen, zegt de minister in het AD. “Ik ben met twee dingen bezig: we moeten zorgen dat we eerder de mogelijkheid krijgen ons eigen leven anders in te vullen. Dat we ergens anders kunnen wonen waar je zelfstandiger kunt zijn. Door eerder aan je gezondheid te werken, vóór er diagnoses komen. En twee is dat we op een ander manier gaan denken. Zorgen dat mensen zinvolle dingen blijven doen, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Ik ben zelf bestuurder geweest in de zorg en wij vonden dat als mensen tevreden waren, het eigenlijk niet genoeg was. Mensen moeten gewoon gelukkig zijn. Iedereen die bij ons werkte begreep dat.”