Arts moet niet voor patiënt gaan denken

Onderzoeksresultaten weghouden bij patiënten omdat de medische info te moeilijk voor hen is en ze wel eens in paniek kunnen raken, is een betuttelende manier van doktersdenken, vindt bestuurder Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland.

“Het gaat om volwassen mensen die heel goed in staat zijn om zelf de juiste afwegingen te maken”, schrijft zij in de Telegraaf.

Snel en zorgvuldig uitwisselen

“Artsen zijn medische deskundigen; patiënten zijn dit op hun manier ook. Zonder snelle en zorgvuldige uitwisseling van uitslagen kan een behandeling dus niet optimaal zijn. Goede en heldere informatie over een aandoening is een voorwaarde voor een onderbouwde keuze voor een behandeling. Dat betekent dat de stem van de patiënten even zwaar weegt als die van artsen. In de praktijk is dat helaas vaak nog niet het geval. Er wordt nog te veel gedacht vanuit het aanbod van zorg en te weinig vanuit de persoonlijke wensen van de patiënt.”

Goede voorbeelden te over

Het wordt tijd dat zorgverleners én patiënten dat anders gaan doen, aldus Veldman in de Telegraaf: Patiënten moeten dat durven en zorgverleners moeten ervoor openstaan. “Dat geldt dus ook voor de beschikbaarheid van gegevens in het patiëntenportaal.” Goede voorbeelden zijn er volgens Veldman te over.