Alle ouderenzorg onder één dak

In residentie Gerlachus in Maastricht komen vier financieringsstromen in één huis samen. Ouderen die nog geen zorg nodig hebben, schrijft Zorgvisie, wonen met mensen die huishoudelijke hulp, thuiszorg, Volledig Pakket Thuis en verpleegzorg mét verblijf nodig hebben.

Bij het appartementencomplex van ouderenzorgorganisatie Envida in Zuid-Limburg is de ondersteuningsbehoefte van ouderen leidend. Een op de drie bewoners van Gerlachus heeft nu nog geen zorg nodig, maar wil voorbereid zijn op de toekomst. Alle bewoners hebben een zogeheten ‘Zeker Thuis’-abonnement. Dat is onlosmakelijk verbonden met de huurovereenkomst.

Regieverpleegkundige

Als bewoners wel of meer zorg nodig hebben, komt de regieverpleegkundige van Envida langs om de indicatie te stellen. Daarbij kijkt de regieverpleegkundige ook wat iemand zelf nog kan of weer kan aanleren voordat professionele zorg wordt ingezet. Een zorgteam van dertig zorg- en welzijnsmedewerkers is 24 uur per dag aanwezig in het gebouw en verleent alle zorg.

Type Pippi Langkous

Er zijn geen medewerkers die er alleen zijn voor de cliënten die in de Wet langdurige zorg (Wlz)-zorg zitten of die er alleen zijn voor cliënten die zorg krijgen vanuit de Zorgverzekeringswet. “Dat leek ons zo raar”, zegt de manager verpleegzorg bij Envida tegen Zorgvisie. “Daardoor kwamen we ook al snel op het idee van een hybride team. We wilden vooral niet te lang aan de tekentafel blijven zitten en zochten medewerkers van het type Pippi Langkous; ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan.”