Vraag naar ouderenwoningen stijgt explosief

De vraag naar ouderenwoningen verdubbelt de komende twintig jaar, zo blijkt uit marktonderzoek van woningbouwadviseur HEVO. Ook de zorgvraag vanuit ouderen stijgt hard: tot 2050 zullen er 1 miljoen ouderen met de indicatie zware zorg bijkomen.

Tenzij snel actie wordt ondernomen zal een groot tekort ontstaan aan ouderenwoningen en verpleegcapaciteit. Rabobank becijferde dit jaar dat er nu al 250.000 woningen te weinig zijn. Gezien het doorzetten van de vergrijzing zal dit tekort de komende decennia snel blijven toenemen. HEVO bracht voor elke Nederlandse gemeente de zorgprognose en de ontwikkeling van het aantal ouderen in kaart. De uitkomsten zijn te lezen op de websire Consultancy Nederland.

Lokale oplossingen

Aangezien het huidige aanbod van lokale woningen al onvoldoende aansluit op de woonwensen van ouderen ligt hier een flinke opgave voor gemeenten. “De verschillen in woonwensen van deze ouderen moet lokaal worden opgehaald”, aldus HEVO “De lokale vraag vraagt om lokale woon- en woonzorgoplossingen. Dit vraagt om aantrekkelijke woonprojecten.”

Woonservicegebieden

HEVO pleit voor het ontwikkelen van geschikte woningen in gebieden met een verhoogd voorzieningenniveau, “juist ook in de kleinere gemeenten”. De vorming van woonservicegebieden kan hieraan een bijdrage leveren: “Een woonservicezone heeft allerlei soorten woningen, met en zonder aanpassingen, voor jong en oud”, stellen de onderzoekers. “Naast voldoende aanpasbare (levensloopbestendige) en/of aangepaste woningen is er ook (woon)ondersteuning en zijn er diverse welzijns- en zorgdiensten voor bewoners.”

Snel handelen

Om de uitdagingen het hoofd te bieden moeten gemeenten, woningcorporaties, beleggers en zorginstellingen volgens HEVO snel handelen: “De urgentie om geschikte woningen en verpleeghuizen voor ouderen te realiseren is hoog.”