Verruiming aanbod voor middeninkomens

In 2017 stelde Woonzorg Nederland een nieuw ondernemingsplan op: ‘Samen zelfstandig wonen met een plus’ 2017-2023. Halverwege de ondernemingsplanperiode is de balans opgemaakt.

Wat had Woonzorg Nederland zich voorgenomen en wat is daarvan terecht gekomen? “Wat zien we aan ontwikkelingen in de markt en bij onze partners, en wat betekenen die?”

Midterm review

“De midterm review leidt voor 90% tot een bevestiging van het verhaal. We willen samen met anderen de seniorenhuisvesting op een hoger plan brengen. De ontwikkelingen in de markt benadrukken nog sterker dan voorheen urgentie van uitbreiding en modernisering van collectieve woonvormen en van zorgvastgoed, en van de zorg voor veerkrachtige buurten.”

Vervolg

Op een aantal punten stelt Woonzorg Nederland de keuzen bij. “We leggen meer nadruk op uitbreiding van zorgvastgoed en verruimen het aanbod voor middeninkomens.”