‘Vergeet de alleenstaanden niet’

Woonzorg Nederland juicht kabinetsplannen voor de woningmarkt toe, maar maakt zich nog steeds zorgen over een grote groep ouderen die buiten de boot dreigen te vallen.

“Wij zetten de komende jaren in op uitbreiding van ons woningaanbod voor senioren,” zegt Woonzorg Nederland-bestuurder Cees van Boven. “Dat gaat om zorgvastgoed en om zelfstandige woningen met gedeelde voorzieningen en zorg in de buurt. Zo vullen we het gat tussen de eengezinswoning en het verpleeghuis. We zijn blij dat het kabinet de noodzaak ook inziet, want Nederland vergrijst snel, in 2035 is een kwart van de bevolking ouder dan 65.”

Inkomensgrens te laag

Van Boven houdt tegelijkertijd grote zorgen over de voorgenomen verlaging van de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens. Die grens is nu 39.000 euro, maar het kabinet wil daar 36.000 euro van maken. “Veel te laag,” zegt Van Boven. “Als dat gebeurt komen 42.000 mensen in de AOW-leeftijd niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Dit is in onze ogen ontoelaatbaar.”

Ongeschikt en onveilig huis

Gevolg zou volgens Van Boven zijn dat een grote groep senioren die naar een geschikte woonvorm wil of moet verhuizen, dat niet meer kan. Dan zouden ze in een ongeschikt en soms onveilig huis blijven wonen. Dat leidt tot meer eenzaamheid en hogere zorgkosten. Het remt bovendien de doorstroming uit eengezinswoningen die nodig zijn voor gezinnen.”

Uitzondering bepleit

Woonzorg Nederland, Habion, SOR en ANBO pleiten er samen dan ook voor om in elk geval voor alleenwonende ouderen een uitzondering te maken op de verlaging van de DAEB-inkomensgrens.