Toekomstbestendig wonen in Drenthe

Gedeputeerde Staten presenteren Drentse Woonagenda. Het college van Gedeputeerde Staten presenteert de Drentse Woonagenda onder de noemer: ‘Toekomstbestendig wonen in Drenthe’.

Goed, betaalbaar en levensloopbestendig wonen zijn enkele thema’s waar het college de komende jaren op wil inzetten. Zodat wonen in Drenthe voor iedereen en in de toekomst, mogelijk is. Samen met de twaalf gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen is de Drentse Woonagenda tot stand gekomen.

Impulsteam Wonen

Met de Woonagenda koersen Gedeputeerde Staten op de komst van een provinciaal Impulsteam Wonen. Gemeenten, corporaties en initiatiefnemers kunnen een beroep doen op dit Impulsteam. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de planvoorbereiding van woningbouwprojecten, zodat er altijd voldoende woningen zijn, of het ondersteunen van woonzorg initiatieven van inwoners of nieuwe vormen van collectief wonen.

Samen wonen in Drenthe

Gedeputeerde Hans Kuipers: “Vanuit het Drentse naoberschap is er een sterke drive om voor een aantal vraagstukken gezamenlijk met inwoners, corporaties, gemeenten en marktpartijen samen op te trekken. Samen komen we verder, voor jong en oud, voor nu en in de toekomst. Dat is samen wonen in Drenthe.”