Subsidieronde collectieve wooninitiatieven

De provincie Zuid-Holland stelt dit najaar 2023 €75.000 beschikbaar voor de planvorming voor (innovatieve) collectieve wooninitiatieven. Verenigingen, wooncoöperaties en stichtingen kunnen hiervan gebruik maken om de haalbaarheid van hun project te onderzoeken.

“Hiermee komt de provincie tegemoet aan de behoefte aan specifieke en nieuwe woonvormen voor mensen die bijvoorbeeld met een groep gelijkgestemden willen wonen of mensen die afhankelijk zijn van zorg.”

Professionele begeleider

Anne Koning, gedeputeerde Wonen: “Mensen hebben zelf goede ideeën over hoe ze willen wonen en er zijn veel innovatieve oplossingen. Helaas is het vaak lastig deze ideeën in realistische plannen om te zetten. Daarbij helpt de subsidieregeling Plankosten Collectieve Wooninitiatieven. Zo kan een professionele begeleider worden ingeschakeld, die helpt om een haalbaar projectplan te maken.” De subsidie bestaat volgens de provincie uit een eenmalige bijdrage van €15.000 op basis van een in te dienen offerte van een professioneel begeleider die geen onderdeel is van de groep.