Samen beter wonen in Amstelveen

In Amstelveen heeft een groep buurtbewoners uit de wijk Elsrijk zich bezonnen “hoe zij levensloopbestendig zelfstandig kunnen blijven wonen. Behalve privacy staat daarbij nabuurschap centraal.” Dat meldt het Amstelveens Nieuwsblad.

“Zij willen nadrukkelijk naar elkaar omkijken,  goede buren zijn, elkaar helpen bij klussen, een boodschap doen of samen naar de film gaan. Nabuurschap heeft zijn grenzen, bewoners blijven zelf verantwoordelijk voor hun zorg. Wel gaat de woongroep na hoe zij die zorg het beste kunnen organiseren.”

Geclusterd wonen

De groep wil volgens het Amstelveens Nieuwsblad geclusterd wonen waarbij woningen naast elkaar staan in bij voorkeur een (knarren)hofje. “Doel is  een gemengd complex met woningen voor verschillende doelgroepen, dus met verschillende afmetingen en huur- en koopprijzen.” In verband met de betaalbaarheid wordt een wooncoöperatie betrokken bij het bouwplan. Op  dinsdag 28 november wordt een bijeenkomst georganiseerd  waar het onderzoek wordt gepresenteerd en waar afspraken gemaakt worden over de wensen van bewoners die mogelijk in dit project willen participeren.