Gemiddelde overwaarde vier ton

Dankzij de stijgende huizenprijzen is het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens vorig jaar flink gestegen. Met name ouderen blijken zich te kunnen verheugen op een stevige overwaarde, aldus de Telegraaf.

De komende jaren neemt hun voordeel alleen nog maar verder toe, is de verwachting. De gemiddelde overwaarde van 65-plussers ligt op €390.000, blijkt uit cijfers van Van Bruggen Adviesgroep. Voor 85-plussers ligt dat zelfs op bijna €430.000. Voor de leeftijdsgroep 35 tot 45 jaar (€212.000) en 45 tot 55 jaar (230.000) is dat aanzienlijk minder. 85-plussers hebben gemiddeld nog ’slechts’ €33.766 aan hypotheekschuld.

Langer zelfstandig

Bij 55-plussers steeg het aantal eigenwoningbezitters. met ruim 10%. Volgens Van Bruggen Adviesgroep komt dat omdat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Zij verwachten volgens de Telegraaf dat de groei van het woningbezit onder de oudere generaties de komende jaren alleen maar verder zal doorzetten. “Bij steeds meer politieke partijen is het besef doorgedrongen dat juist via de oudere generatie een oplossing gevonden kan worden voor de vastgelopen woningmarkt”, schrijft de adviesgroep in een analyse.