Extra impuls voor betere doorstroming

In Zaanstreek-Waterland slaan gemeenten en woningcorporaties de handen ineen, om de doorstroming van ouderen op de woningmarkt een extra impuls te geven.

Het doel is om senioren meer naar wens te laten wonen én een betere benutting van de gehele woningvoorraad. Het project richt zich in eerste instantie op de doorstroming uit sociale huurwoningen. Regio Zaanstreek-Waterland kreeg eerder dit jaar van de Provincie Noord-Holland € 200.000,- subsidie om de aanpak regionaal te versterken.

Nog beter ondersteunen

Wethouder Songül Mutluer, voorzitter wethoudersoverleg Wonen in de regio Zaanstreek-Waterland, zegt: “De vergrijzing neemt toe én onze ouderen blijven langer thuis wonen. Dat betekent dat we passende woningen bouwen waarin het fijn is om ouder te worden. Maar we zien ook dat deze doelgroep niet altijd geneigd is om te verhuizen, ook al is hun woning op termijn ongeschikt. Als gemeenten en corporaties kunnen we hen nog beter ondersteunen, als we de maatregelen die lokaal worden genomen, regionaal gaan verbinden en uitbreiden.”

Circa 100 verhuizingen per jaar

Onder de huurders van corporatiewoningen in Zaanstreek-Waterland zitten circa 6.000 huishoudens van 65 jaar of ouder, die aangeven (misschien) te willen verhuizen. Bijna de helft van de oudere huurders woont in een eengezinswoning. Met dit project streeft de regio naar gemiddeld 100 verhuizingen van senioren naar een passende woning in de periode 2021-2023, een totaal van 300 verhuizingen.