Corporatie helpt hittestress te verminderen

Hetere, droge zomers en periodes met extreme regenval veroorzaken in wijken hittestress en wateroverlast. Met klimaatadaptieve maatregelen kunnen woningcorporaties bijdragen aan vermindering van die gevolgen. Wonen Limburg doet dat via vier sporen: communicatie met bewoners; ontwerp van de woning en woonomgeving; waterbeheer en vergroening.

Klimaatadaptatie

‘Klimaatadaptatie is voor woningcorporaties nog vrij nieuw’, zegt bestuurder Wim Hazeu van Wonen Limburg. Toch is Wonen Limburg er al op verschillende manieren mee bezig. ‘Goede communicatie met bewoners is daarbij belangrijk. Bijvoorbeeld bij het voorkomen van hittestress in de woningen.’ De corporatie inventariseert hoe bewoners de recente hitteperiode hebben ervaren. In welk type woningen ondervinden zij bijvoorbeeld de meeste klachten? De uitkomsten helpen bij een gerichtere aanpak van hittestress, bijvoorbeeld bij het ontwerp van nieuwe woningen.

’s Nachts goed luchten

‘In hete periodes zullen we allemaal op een andere, slimme manier met ons huis om moeten gaan’, zegt Hazeu. ‘We weten al dat er veel winst te behalen is door de woning ’s nachts goed te luchten en overdag de zon te weren. Daarover informeren we bewoners. In zeer energiezuinige woningen is goede voorlichting extra belangrijk omdat bewoners daar soms moeten wennen aan nieuwe ventilatietechnieken. Soms zijn technische oplossingen nodig. Bijvoorbeeld als zonweringsinstallaties ontbreken of niet goed functioneren.’