Corporatie schakelt met hulpverlening

Woningcorporaties proberen hun huurders zo goed mogelijk te betrekken bij renovatietrajecten. Desondanks lopen renovatietrajecten niet altijd even soepel.

Hoe bereik je (kwetsbare) huurders en hoe help je hen een ingrijpend renovatietraject door? Om een beeld te krijgen van de inzet van corporaties op dit gebied, heeft Platform31 een quickscan uitgevoerd. Zo’n 50 woningcorporaties, die beschikken over vastgoed in kwetsbare wijken en buurten, hebben hieraan meegewerkt.

Zorgwekkende situaties

Een overgroot deel van de corporaties (93%) heeft afspraken met de aannemer gemaakt over het signaleren van problematiek. Ook schakelen corporaties vaak zelf met hulpverleners. “Bij zorgwekkende situaties (bijvoorbeeld troep, stank of een verwarde indruk van bewoner) gaat de vaste medewerker vanuit de corporatie op huisbezoek of schakelt, uiteraard met toestemming van de bewoner, hulpverlening in”, beschrijft één van de respondenten.

Sociaal wijkteam

Sommige corporaties werken ook samen met een sociaal wijkteam of een zorg- of welzijnsorganisatie: niet alleen om huurders met problematiek door te verwijzen (95%) , maar ook om bijvoorbeeld gezamenlijk op huisbezoek te gaan voorafgaand aan een renovatie (54%). “De mate van inspanning verschilt per project. Dit is uiteraard ook afhankelijk van de hulpvraag van de bewoner(s)”, voegt één van de respondenten toe.