Blijven of een volgende stap?

Gebiedsontwikkelaar AM heeft onderzoek gelanceerd naar de woon- en verhuiswensen van actieve senioren in de leeftijd van 55 tot 75 jaar met de titel ‘Blijven of een volgende stap?’. Ondanks de toename van in totaal 156.000 huishoudens in 2035, zijn de actieve senioren volgens AM nog steeds onderbelicht op de woningmarkt. Uit het onderzoek blijkt dat de groep vanaf 65 jaar zeer divers is: iemand van net 65 jaar is niet hetzelfde als iemand van 95 jaar. Ook is de leeftijdgrens van 65 jaar achterhaald. Door de stijgende levensverwachting kan, wil en doet men van alles – ook na de pensionering. Daarom is specifiek aandacht besteed aan de groep actieve senioren van 55 tot 75 jaar.

Bijzondere levensfase

De groep actieve senioren is groot en groeiende. Een derde van de huishoudens in Nederland is op dit moment tussen de 55 en 75 jaar oud. In totaal komen er circa 156.000 huishoudens bij tot 2035. Deze groei vindt vooral plaats in de grote steden, waarbij ze zich veelal in een bijzondere levensfase bevinden met twee life-changing events: vaak gaan de kinderen het huis uit én is er zicht op pensionering.

Levensloopbestendig

De algemene woonwens van actieve senioren is een levensloopbestendige woning, ook wel Future Proof Ready woningen genoemd: een appartement of een grondgebonden woning met (de mogelijkheid voor) een traplift of slaap- en badkamer op de begane grond. Van de actieve senioren die willen verhuizen, geeft 41% als reden dat de huidige woning te groot is. Ook geven actieve senioren aan dat ze vaak niet weten welke mogelijkheden er zijn. Het onderzoek roept daarom ook op om de verschillen in woonwensen van de verschillende leefstijlen van senioren te onderkennen en daar de woonconcepten verder op af te stemmen. AM ontwikkelt daarom meerdere woningen specifiek voor actieve ouderen.