Zeeland trekjes van een blauwe zone

Hoe doen ze het toch, de inwoners van Kapelle? In die Zeeuwse gemeente wonen naar verhouding de meeste honderdplussers van Nederland. Volgens deskundigen heeft Zeeland trekjes van een ’blauwe zone’, schrijft de Telegraaf.

Blauwe zone, zo noemde onderzoeker Dan Buettner bijzondere gebieden waar de bevolking heel oud wordt. De bekendste vijf zones zijn Sardinië in Italië, Okinawa in Japan, Ikaria in Griekenland, Loma Linda in Californië (VS) en Nicoya in Costa Rica.

Dat zou komen omdat die gebieden meer geïsoleerd zijn. Dat bevordert een traditionele levensstijl, waarbij veel bewogen wordt, de sociale banden hecht zijn en ruimte is voor reflectie, ontspanning en spiritualiteit.

Sobere, gezondere leefstijl

Volgens David van Bodegom, hoogleraar vitaliteit aan de Leyden Academy, heeft Zeeland echt wat ’blauwe zone-trekjes’, zegt hij in de Telegraaf. “Het is redelijk afgelegen en niet de rijkste provincie, waardoor inwoners eerder geneigd zullen zijn om moestuintjes te nemen en voedsel van dichtbij te halen, wat doorgaans gezonder is. Want in je tuin groeien geen colaflessen en chocoladekoekjes. Tegelijkertijd is het een sterk gelovige provincie, wat een sobere en daarmee gezondere leefstijl stimuleert. Dat verkleint de kans op kanker, hart- en vaataandoeningen en diabetes.”

Sociale banden

Bovendien bestaan er dankzij het geloof ook sterke sociale banden, stelt Van Bodegom in de Telegraaf. “Doorgaans kijken mensen meer naar elkaar om dan in de stad. Dat vermindert de eenzaamheid. En dat is heel belangrijk, want eenzaamheid kan de sterfkans met 40 procent verhogen, net zoveel als roken.” En volgens Van Bodegom scheelt het dat Zeeland minder verstedelijkt en dus rustiger en schoner is. “Maar dat geldt natuurlijk ook voor sommige andere provincies.”