Wat als je nu eenmaal niet vitaal bent?

Wat geestelijk verzorger Nienke Fortuin betreft komt er in onze maatschappij een ander idee – een zogenoemd cultureel narratief – over ouder worden.

“Bij ons heerst sterk het narratief dat ouder worden vooral negatief is en gepaard gaat met aftakeling en zwakte”, zegt zij in een interview in het Friesch Dagblad bij gelegenheid van haar promotie aan de Radboud Universiteit op een proefschrift over het naderende levenseinde en de rol die religie daarin speelt.

 

Afhankelijk van zorg

“De laatste tijd is er daarnaast aandacht voor gezond en vitaal oud worden, waarbij ouderen gestimuleerd worden om tot op hoge leeftijd zelfstandig te zijn en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen. Dat is al positiever, maar kan ook belemmerend werken. Want wat als je nu eenmaal niet vitaal bent en juist afhankelijk van zorg?”

 

Wijzer en rijper

Het is daarom tijd voor een ander cultureel narratief, zegt Fortuin in het Friesch Dagblad. “Dat ouder worden misschien soms moeilijk is, maar ook kan betekenen dat je wijzer wordt en rijper, dat er sprake is van innerlijke groei en dat je meer levenservaring hebt. In vroeger eeuwen keken we misschien meer op die manier naar ouderen en in sommige culturen gebeurt dat nog. Het zou ook in onze maatschappij een meer gebalanceerde kijk op ouderdom kunnen geven.”