Niet meer alles met professionals oplossen

“Door de vergrijzing en personeelstekorten kunnen we straks niet meer alles met professionals oplossen. Dan moet je kijken naar wat mensen zelf kunnen bijdragen”, zegt Anneke Kramer, hoogleraar huisartsgeneeskunde in Utrecht en huisarts in de Utrechtse wijk Ondiep.

Over vijf of tien jaar ziet Kramer poli’s op wijkniveau voor zich, zegt zij in het AD: Waar behalve de huisartsen ook medisch specialisten komen, waar de buurt- of wijkteams jeugd en sociaal zitten. Waar de diëtiste zit, waar je elkaar kan ontmoeten. De wijkagent hoort daar eigenlijk ook bij.

Kortere lijnen

Dan doe je meer aan preventie, koppel je medische en maatschappelijke zaken beter aan elkaar, zegt der huisarts. “Dan zijn er kortere lijnen tussen huisarts en specialist. Het werk wordt overzichtelijker en menselijker. Dan ben je minder bezig met de organisatie en meer met de patiënt. Op wijkniveau kun je goede populatiegerichte zorg verlenen.”

Ogen en oren in de wijk

Als huisarts kan zij bijvoorbeeld mensen helpen bij klachten als gevolg van eenzaamheid, zegt prof. Kramer in het AD,  “maar als de eenzaamheid op wijkniveau wordt aangepakt hoef ik die mensen niet meer te zien. Dan wordt de oorzaak bestreden, en niet de gevolgen ervan. Met zo’n wijkpoli heb je goed de oren en de ogen in de wijk, heb je de menselijke maat. Ik zou het ook heel mooi vinden als je bewoners een rol geeft.”