Vergrijzing door positieve bril bekijken

Jan Latten was jarenlang hoofddemograaf van het CBS. Op 71-jarige leeftijd doet hij een gooi naar een zetel in de Tweede Kamer, als de nummer twee op de kandidatenlijst van 50PLUS. Dagblad De Limburger sprak met de geboren en getogen Limburger.

Drie op de tien kiesgerechtigde Nederlanders is zestig jaar of ouder, zegt de voormalig hoofddemograaf van het Centraal Bureau voor de Statistiek en emeritus hoogleraar sociale demografie aan de Universiteit van Amsterdam. Dat zou je niet zeggen als je naar de samenstelling van de Tweede Kamer kijkt. “Ouderen laten zich vertegenwoordigen door mensen met minder levenservaring, terwijl je toch het liefst zou zien dat de Tweede Kamer een afspiegeling van de maatschappij is.”

Principekwestie

Latten ziet zijn kandidatuur voor het Kamerlidmaatschap als een principekwestie, zegt hij in de Limburger. “Als je zelf vindt dat ouderen ondervertegenwoordigd zijn kun je niet nee zeggen, als je wordt gevraagd. Al had ik zeker niet tegen iedere partij ja gezegd.”

Mythe ontkrachten

De vergrijzing als ‘de oorzaak van alle ellende’ is volgens Latten een van de mythes die hoognodig ontkracht dienen te worden. Hij pleit er voor de vergrijzing door een positieve bril te bekijken. “Laten we blij zijn dat mensen ouder worden en dat positief inzetten in plaats van vergrijzing als een probleem te beschouwen.”

Te veel parttime

“We hebben bijvoorbeeld niet nóg meer arbeidsmigranten nodig vanwege de vergrijzing, maar ook omdat we niet genoeg doen”, merkt Latten op in de Limburger. “We werken met z’n allen te veel parttime. Als iedere parttimer vier uur langer zou werken, zouden er meer dan genoeg handjes zijn in de ouderenzorg. Maar dan moeten ze natuurlijk wel aan het eind van de maand ook meer overhouden.”