Veilig mobiel blijven

De ANWB maakt zich ernstige zorgen over de ontwikkeling van het aantal verkeersslachtoffers onder oudere fietsers.

Uit een analyse van het CBS bleek dat het aantal 70-plussers dat omkwam met de fiets (e-bikes meegerekend) in 10 jaar tijd is gestegen met 68%. De ANWB signaleert dat het aantal oudere verkeersdeelnemers, zowel fietsers, automobilisten als voetgangers, de komende jaren alleen nog maar verder zal toenemen.

Investeren in veiligheid

“De cijfers die het CBS publiceerde, benadrukken opnieuw het belang van investeringen in verkeersveiligheid, juist ook voor deze groep.” De ANWB pleit daarom opnieuw voor maatregelen om wegen en fietspaden veiliger te maken, zoals het plaatsen van afgevlakte stoepranden, het wegnemen van paaltjes en het creëren van rustpunten op brede oversteekplaatsen zodat voetgangers in fasen kunnen oversteken.

Dubbele vergrijzing

Volgens de ANWB zal het aantal oudere verkeersdeelnemers de komende jaren niet alleen verder toenemen in aantal maar ook in leeftijd. Deze ‘dubbele vergrijzing’ maakt het noodzakelijk dat er nu naar duurzame oplossingen wordt gezocht om deze groep verkeersdeelnemers zo lang mogelijk veilig mobiel te houden. Naast aanpassingen in infrastructuur is het volgens de ANWB belangrijk om de rijvaardigheid te blijven trainen.