Impact lockdown op sport en bewegen door ouderen

Diverse onderzoeksinstituten onderzochten de effecten van de lockdown op sport en bewegen door ouderen. Beter Oud publiceerde een overzicht. Ipsos Onderzoek toonde aan dat wekelijkse sport- of beweegdeelname van 65-plussers terugliep van 58% naar 46%. Ruim 20% haakte dus af tijdens de lockdown.

Krachtverlies

Het Mulier Instituut voegt daaraan toe dat 31% van de 65-plussers wel ándere sport- en beweegactiviteiten is gaan doen. De helft van de ouderen zegt dat corona hun sport- en beweeggedrag niet heeft veranderd. Ouderen ervaren volgens Mulier relatief meer problemen met krachtverlies dan andere leeftijdsgroepen.

Minder buitenshuis

Het Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid (KiM) concludeert dat ruim 70% van de ouderen sinds de lockdown minder buitenshuis is gaan sporten. Ouderen deden in die periode sowieso minder activiteiten buitenshuis, zoals winkelen, op bezoek gaan en vrijwilligerswerk dan andere leeftijdsgroepen.Ook in de landen om ons heen nam deelname van ouderen aan sport en bewegen af. Gezien de verschillen in maatregelen per land zijn de cijfers lastig vergelijkbaar.