Stop (!) discriminatie ouderen

De Stimulering Arbeidspositie (STAP)-regeling regeling stopt waarschijnlijk binnenkort. Dat neemt niet weg dat het feit dat ze bestaan heeft een grof schandaal is, schrijft René Diekstra in de Leeuwarder Courant.

Het gaat om een regeling vanuit de overheid waarmee burgers, werkenden of werkzoekenden, tot 1000 euro per kalenderjaar kunnen investeren in een om- of bijscholing. “Goed van die overheid zou je zeggen, want we willen toch met zijn allen een leven lang leren en ontwikkelen stimuleren. Niet dus. De regeling geldt niet voor 67-jarigen en ouder. Daar investeren we niet meer in. Wat samenleving en arbeidsmarkt betreft zijn zij surplus-mensen, overbodige mensen, geworden.”

Geen eenvormige grijze massa

STAP is volgens Diekstra een stapel van discriminerende vooroordelen. Hij noemt er vier: 1: 67 is oud. Hoezo? 2: ouderen zijn minder productief dan jongeren; 3: met 67 ben je allang over je hoogtepunt heen. 4: waar velen, jong of middelbaar, aan lijden: ouderen zijn een eenvormige grijze massa.

Interessantste levensfase

Er bestaat geen leeftijdsgroep met zo’n grote diversiteit in lichamelijk opzicht, leefstijl, smaken, voorkeuren en sociaal-emotionele betrokkenheid, aldus Diekstra in de Leeuwarder Courant. “In velerlei opzicht is de ouderdom zelfs de interessantste en boeiendste van alle levensfases. Het komt er nu alleen nog op aan steeds meer mensen, ook ouderen zelf, en de overheid van die waarheid te overtuigen.”