Senioren meer stem in besluitvorming

Holke J.M. Flapper, voorzitter van CDA Senioren Netwerk Brabant, stelt zich bij zijn partij kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Wat Flapper (79) in het CDA aanspreekt zijn de uitgangspunten: gerechtigheid, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. Waar hij wel aan toevoegt dat het CDA de afgelopen jaren “deze uitgangspunten sterk heeft verwaarloosd en veel meer neo-liberale politiek heeft bedreven”. Dat verklaart voor Flapper ook de neergang van het CDA en het grote verlies aan leden en stemmers.

Uitgangspunten herijken

“In tegenstelling tot velen die het CDA de rug hebben toegekeerd ben ik van mening dat gestreefd moet worden naar een herijking van de oorspronkelijke uitgangspunten en daarvoor zijn mensen nodig die zich niet al te gauw uit het veld laten slaan. Ik meen een van die mensen te zijn.”

Het belang van ouderen

De belangrijkste zaken waar Flapper zich voor in wil zetten zijn gericht op “de ouderen in dit land die hun leven lang gewerkt hebben, belasting hebben betaald en hun kinderen een fatsoenlijke opvoeding hebben gegeven. Tegenwoordig hoor je veel te vaak termen als vergrijzing, kwetsbare ouderen, toenemende dementie, stijging van de zorgkosten, eenzaamheid onder ouderen, dor hout, enz. Wat niet vermeld wordt, is dat we een belangrijke doelgroep vormen op het gebied van koopkracht, mantelzorg, vrijwilligerswerk, bestuursfuncties in publieke en politieke organisaties, oppas voor de kleinkinderen, leveranciers van erfenissen enz.” Belangrijkste aandachtgebieden zijn voor Flapper inkomen (pensioenen), zorg, huisvesting, mobiliteit en veiligheid.

De menselijke maat terug

Flapper merkt op dat de besluitvorming overwegend in handen ligt van de medioren (30-55 jaar) en mensen inmiddels verworden zijn tot rekenmodellen, algoritmes, onderwerpen van kosten en opbrengsten. “Wij willen de menselijke maat terug en realiseren ons zeer wel dat we veel te vroeg het stokje in de estafette van het leven aan jongeren hebben overgedragen, die in een hele andere wedstrijd blijken te lopen. We streven een goede mix van de vertegenwoordiging van de verschillende generaties na in de politiek, publieke bestel en maatschappelijke organisaties.”

Na ons komende generaties

Persoonlijke slogan (geleend van Grieken) is voor Flapper: “In een wijs land planten oude mannen en vrouwen bomen in wier schaduw ze zelf niet zullen zitten”. “Met andere worden we zijn voortdurend bezig geweest en nog bezig met het behartigen van de belangen van de na ons komende generaties. Dat is niet iets wat we moeten gáán doen, maar iets dat we altijd hébben gedaan – maar dat de pers niet heeft gehaald, omdat die de oudere generaties niet op het netvlies heeft. Als wij willen dat dit anders wordt, zullen we zelf moeten aanpakken en dat ben ik van plan.”