Ouderen haken af bij sportclubs

Sportclubs in Land van Cuijk moeten meer gaan doen voor sportende 45-plussers, zoals walking football of -hockey. Anders dreigt leegloop bij de clubs door te zetten, aldus dagblad de Gelderlander.

Nu richten de clubs zich veelal op jeugd en jongvolwassenen. “Ze doen hun stinkende best en leveren prima werk, maar jammer is wel dat veel ouderen daardoor onnodig afhaken”, aldus sportwethouder Willy Hendriks van de gemeente Land van Cuijk.

Onrustbarend

De wethouder baseert zich op de jongste Sportnota. Daarin worden de lijnen voor sportbeleid uitgezet voor de komende jaren. “Wat het nog onrustbarender maakt, is dat de echte vergrijzing nog moet beginnen. In 2025 bestaat onze gemeente voor bijna de helft uit 45-plussers. Dat is een stijging van 16 procent ten opzichte van 2022”, aldus Hendriks in de Gelderlander.

Dalend ledental

“Minder sporten is nadelig voor de gezondheid, maar ook slecht voor de sportclubs”, stelt de wethouder. Die kampen al met een dalend ledenaantal. Gemeente, verenigingen en de gemeentelijke verenigingsondersteuner moeten dus snel gaan nadenken over welke sportprogramma’s ontwikkeld kunnen worden om ouderen binnen de club te houden.

Walking football

Sprekend voorbeeld zijn sportactiviteiten als ‘walking football’ en ‘walking hockey’. Mogelijk dat een dergelijke opzet ook bij andere sportactiviteiten kan worden toegepast. Meer jeu-de-boulesbanen kan een andere optie zijn. “Wat precies nodig is om ouderen aan het sporten te houden, zal nader onderzoek moeten uitwijzen”, aldus Hendriks.

Blijven meedoen

Behoud van senioren dient volgens de gemeente behalve gezondheidswinst ook een ander doel, aldus de Gelderlander. “Deelname aan sportclubs biedt een kans bij het verminderen van eenzaamheid en het opdoen van een sociaal netwerk. Het belang van mee blijven doen is voor de groter wordende oudere doelgroep net zo belangrijk.”