Oegstgeest als blue zone

Op het eerste gezicht is het redelijk goed gesteld met de gezondheid van de (oudere) Oegstgeestenaren.  Dat komt niet omdat Oegstgeest een geprivilegieerd villadorp is, zegt sociaal makelaar Sietske Steenbergen in het Leidsch Dagblad. “Dat geldt maar voor een klein stukje van Oegstgeest.” De meeste wijken zijn helemaal niet zo verschillend van het gemiddelde in andere gemeenten.

Bij de relatief goede gezondheidsscore lijkt vooral het Zorgpact ‘Zeker Thuis’ een belangrijke rol te spelen. Sinds vier jaar werken tien zorg- en welzijnsorganisaties in dit ‘pact’ samen om oudere Oegstgeestenaren te helpen bij het vinden van een zinvolle levensinvulling. “Het gaat om deelname aan activiteiten waar je gewoon zo, zonder zorgindicatie, naar toe kan.”

Autonomie

Het Zorgpact is ontstaan als Oegstgeests antwoord op het landelijke overheidsbeleid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten zijn. “Ouderen willen dat ook graag”, zegt Steenbergen in het Leidsch Dagblad. “Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat autonomie bijdraagt aan levensgeluk. Wij proberen hier in Oegstgeest te voorkomen dat ouderen zich aan hun lot overgelaten voelen – als je niet weet waar je het moet zoeken, gaat dat ten koste van die autonomie.”

Volgende stap

Bemoedigd door de behaalde resultaten van de afgelopen vier jaar wil het Zorgpact ‘Zeker Thuis’ nu een volgende stap zetten: Oegstgeest moet een ‘blue zone’ worden. (zoals andere gebieden op de wereld waar mensen, door een combinatie van goede voeding, beweging en sociale verbondenheid, op een gezonde manier oud worden). Een op 7 oktober te houden Gezondheidsmarkt wordt besloten met een paneldiscussie met bestuurders over de vraag wat Oegstgeest kan doen om zo’n ‘blue zone’ te worden. Toch waarschuwt Steenbergen in het Leidsch Dagblad voor al te veel optimisme: ‘Blue zones’ kunnen niet alles oplossen. Het houdt een keer op met de zelfstandigheid, een feit dat ‘jongere ouderen’ vaak maar moeilijk onder ogen willen zien.