Manifesten voor vitaliteit en gezonde leefstijl

“Sport en bewegen verdienen een belangrijkere plek in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Sport en bewegen zijn immers cruciaal voor een energiek, inclusief en gezond Nederland.”

Om deze gedachte kracht bij te zetten zijn in Den Haag door 24 organisaties uit de sport, zorg en welzijn twee manifesten ondertekend, waarin het belang van sport en bewegen voor de samenleving wordt onderstreept.

Inclusie en participatie

Het gaat om de manifesten ‘vitaliteit en gezonde leefstijl’ en ‘inclusie en participatie’, die gesigneerd zijn door NOC*NSF en vele alliantiepartners vanuit de sectoren sport, zorg en welzijn. “We willen hiermee benadrukken dat investeren in sport en bewegen de samenleving veel oplevert”, aldus Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF.