Maatschappelijke onderlaag veel ouderen

De sociale ongelijkheid is in Friesland kleiner dan in Nederland als geheel. Maar er is wel een ‘maatschappelijke onderlaag’, met vooral ouderen, die verreweg de slechtste uitgangspositie heeft.

Dit laatste is volgens de Leeuwarder Courant een van de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek van Planbureau Fryslân naar sociale ongelijkheid in Friesland. Ruim 17 procent van de deelnemers aan de bijbehorende enquête bleek te behoren tot het ‘precariaat’. Dit is een mix van de woorden ‘precair’ en ‘proletariaat’ en staat voor een groep mensen die weinig kapitaal en een klein sociaal netwerk heeft.

Zwakke gezondheid

Leden van het precariaat zijn minder tevreden over hun eigen leven en plaatsen zichzelf het laagst op de maatschappelijke ladder, schrijft de Leeuwarder Courant. Ze hebben niet alleen weinig geld, ze kennen ook vrij weinig mensen die hen kunnen helpen en beschikken evenmin over goede digitale vaardigheden. Ruim de helft heeft een ‘huishoud-inkomen’ van minder dan 31.000 euro en twee derde heeft een laag opleidingsniveau. Hun gezondheid is relatief zwak.

Minder zelfredzaam

Het planbureau noemt het volgens de Leeuwarder Courant een belangrijke bevinding dat deze groep vooral uit ouderen bestaat. Bijna 80 procent van de groep is ouder dan 50 jaar, de helft is zelfs boven de 65 jaar. Vanwege de vergrijzing en de toenemende druk op de gezondheidszorg, wordt van ouderen steeds meer zelfredzaamheid gevraagd, staat in het onderzoek. Dit zou volgens het planbureau bij senioren uit deze groep tot grote problemen kunnen leiden.