‘Kwetsbaar beeld over senioren klopt niet’

Het beeld dat de meeste ouderen zorgbehoevend, kwetsbaar en eenzaam zijn moet nodig bijgesteld worden, zo blijkt uit het Zingevingsonderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB.

De meeste senioren wonen nog gewoon zelfstandig thuis, koken hun eigen maaltijd, rijden in hun eigen auto, passen op de kleinkinderen en doen (vrijwilligers)werk. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “De publieke beeldvorming over ouderen is helaas anders. Maar de senior van nu is niet de senior van 50 jaar geleden. Ze zijn nu fitter, vitaler, meer ondernemend en doorgaans best tevreden over het leven dat ze nu leiden.”

Gemiddeld 7,5

Senioren vinden zich wijzer, rijker, milder, relaxter, zekerder, meer zichzelf en vooral intens dankbaar over wat het leven hun gebracht heeft. Dat senioren tevreden zijn, blijkt uit de cijfers die ze hun huidige leven geven. Dat is gemiddeld een 7.5. Slechts vier procent geeft een onvoldoende. En die 7,5 komt ongeveer overeen met het cijfer dat ze zouden geven toen ze 35 jaar waren: een acht.