Dienstplicht voor pensionado’s beter idee?

In plaats van een dienstplicht voor jongeren zou ook een dienstplicht voor ouderen kunnen worden ingesteld, schrijft Volkskrant-columnist Peter de Waard: Iedereen die 67 jaar wordt en fysiek in orde is, zou ook een jaar een zinvolle bijdrage kunnen gaan leveren aan onze veiligheid, onze zorg en welzijn.

Niet alle gepensioneerden zijn meteen geschikt om met een Colt C7-geweer boven het hoofd door een modderbad te tijgeren, merkt de columnist van de Volkskrant op, maar in het moderne leger moeten vele andere taken worden vervuld. Zo zijn er IT’ers nodig om drones te besturen, koks, klussers, verzorgers, psychiaters, chauffeurs en instructeurs. “Het grote voordeel is dat gepensioneerden bij elk van die functies een leven lang ervaring met zich meenemen. Daarnaast zijn jongeren inmiddels onmisbaar in het economische leven gezien de krapte op de arbeidsmarkt.”

Geen zwart gat meer

Het zou volgens de Volkskrant-columnist voor veel ouderen een nieuwe uitdaging zijn. “Geen zwart gat meer. En misschien vinden vele ouderen het schieten met een Colt C7 op een roos leuker dan een golfbal in een gaatje mikken. Met de camper erop uit trekken naar de Franse zuidkust is minder spannend dan met een pantservoertuig op de grens van Litouwen staan. In het leger wordt veel gesport en blijft de fitheid van ouderen in orde. Daarnaast staat iedereen daar continu onder medische controle. Eigenlijk komt de dienstplicht met 67 beter uit dan die met 17.”

Sneuvelen in de herfst van je leven

En mocht het echt oorlog worden, zijn de voordelen nog groter, aldus De Waard. “ Het klinkt cynisch, maar dan sneuvelen de mensen in de herfst van hun leven in plaats van de jonkies die nog een heel leven voor zich hebben.”