Babyboomers al sinds 1980 machtspositie

Naar aanleiding van een brief waarin betoogd werd dat het woord ‘babyboomer’ uit onze taal moet worden geschrapt omdat het een ‘vervelend etiket’ is, schrijft Bram Swaanen uit Utrecht in de Volkskrant dat er nog een voorwaarde is voor het schrappen van een woord uit onze taal: “het moet een benadeelde groep aanduiden, wat bij het woord ‘babyboomer’ absoluut niet het geval is.”

Grote vinger in de pap

Sterker nog, schrijft Swaanen in zijn brief in de Volkskrant, vanwege haar omvang heeft deze generatie al sinds 1980 een machtspositie in onze maatschappij; “ze heeft een grote vinger in de pap gehad bij alle beleidsvorming van 1980 tot 2010 en bezit het grootste kapitaal.”

Respectloos

Het is volgens Swaanen dus ronduit respectloos om het woord ‘babyboomer’ in hetzelfde rijtje te plaatsen als woorden die uit onze taal geschrapt worden, ‘omdat ze beledigend (zouden) zijn.’