Wie neemt het op voor de pensioenconsument?

“Misschien wordt het toch tijd voor een nieuwe pensioenclub… Wie neemt het op voor de pensioenconsument?”

Dat schrijft Sandra Molenaar, algemeen directeur van de Consumentenbond, in haar column in de Telegraaf. Zij signaleert dat met ons pensioen iets opmerkelijks aan de hand is: Internationaal wordt ons pensioenstelsel geprezen als het beste ter wereld. Maar in eigen land krijgt het, blijkens de Consumentenmonitor 2020 van het Verbond van Verzekeraars, als rapportcijfer een schamele 5,7 – lager zelfs dan de impopulaire banken!

Foutjes in de uitvoering

“Komt dit door het geschonden vertrouwen in de overheid? Door het uitblijven van indexatie? Door de ongelijke verdeling van lasten tussen jong en oud? Of wellicht door foutjes die fondsen maken in de uitvoering?”

Simpeler wordt het niet

Uiterlijk in 2027 gaat ons complexe pensioenstelsel weer veranderen, maar simpeler wordt het niet, aldus de algemeen directeur van de Consumentenbond in de Telegraaf. Volgens haar heeft de klant behoefte aan een instantie die laagdrempelige hulp biedt, onafhankelijk informeert, en één toegankelijk klachtenloket biedt (i.p.v. de huidige drie).