Veel ‘vergeten’ pensioenen

In Nederland zijn er zo’n 450.000 aan ’vergeten’ pensioenpotjes, meldt de Telegraaf. Pensioenen die klaar staan om uitgekeerd te worden, maar waarvan de eigenaar spoorloos is. Volgens de Autoriteit Financiële Markten gaat het in totaal om een bedrag van €2,4 miljard. Pensioenfondsen doen grote moeite om het probleem op te lossen.

Meest kleine bedragen

Het klinkt volgens de Telegraaf vrij bizar: 450.000 pensioenpotjes die in een bureaucratisch land als Nederland liggen te wachten op hun eigenaar. Of het om flinke bedragen gaat? Nee, meestal niet, zegt pensioenfonds PME. “Het zijn vooral kleinere pensioenuitkeringen. Een groot deel ervan is minder dan €100 per jaar waard. Veel mensen hebben in het verleden ergens pensioen opgebouwd, en weten niet eens van het bestaan af.”

Soms best de moeite waard

Toch is het volgens de Telegraaf niet altijd klein bier. Volgens Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie, staan er ook flinke uitkeringen te verstoffen. “Het gros van deze uitkeringen is inderdaad niet heel hoog. Maar er zitten ook bedragen van €15.000 per jaar tussen. Je zou zeggen dat zoiets best de moeite van het ophalen waard is.”

Arbeidsmigranten

Hoe het kan, dat er €2,4 miljard ’vergeten’ pensioen op de plank ligt? Jaarsma: “In veel gevallen gaat het om mensen die naar het buitenland verhuizen. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsmigranten. Die mensen werken hier een paar jaar, bouwen ongemerkt pensioen op en vertrekken weer.”