‘Grijze druk’ op bevolking groeit

De vergrijzing in Nederland gaat onverminderd voort, meldt de Volkskrant. Het aantal ouderen dat recht heeft op de AOW-uitkering zal in 2040 met een miljoen zijn toegenomen, tot 4,6 miljoen AOW’ers.

De ‘grijze druk’ op de Nederlandse beroepsbevolking – de verhouding tussen de werkenden die via hun loonheffing de AOW-uitkeringen betalen en de AOW’ers – neemt daarmee alleen maar toe. Dat blijkt uit een nieuwe prognose van de Sociale Verzekeringsbank. De prognose is gemaakt op basis van de levensverwachting en de huidige bevolkingsopbouw.

Aantal werkenden groeit minder

Momenteel zijn er in Nederland 3,6 miljoen AOW’ers op een beroepsbevolking van 10,1 miljoen mensen. Door de bevolkingsgroei neemt het aantal werkenden de komende zeventien jaar toe, maar met een stijging van 800 duizend werkenden groeit de beroepsbevolking minder snel dan dat het aantal AOW’ers toeneemt, aldus de Volkskrant. De ‘grijze druk’ zal volgens de prognose dus groeien. Waar nu 2,8 werkenden een AOW-uitkering bekostigen, moeten over zeventien jaar 2,4 werkenden dat doen.

Voor iedereen zelfde regeling

De Sociale Verzekeringsbank pleit volgens vakblad AM voor een ingrijpende vereenvoudiging van het sociale zekerheidsstelsel om mensen een vangnet te kunnen blijven bieden. Zo wil de SVB een eenvoudiger systeem voor het bepalen van de AOW-hoogte op basis van de leefvorm van pensioengerechtigden. Een optie is de regeling voor iedereen hetzelfde te maken, ongeacht of iemand samenwoont, gehuwd is of alleenstaand is. Ook denkt de Sociale Verzekeringsbank aan een versie waarbij mensen die voor de Belastingdienst partners zijn, dat ook voor de AOW zijn.