Pensioen nog steeds niet bij

“Ik begrijp dat mensen ongerust zijn”, zegt voorzitter Eric Uijen van het uitvoerend bestuur van pensioenfonds PME voor de metaal- en techindustrie, in de Telegraaf.

“Sinds de bankencrisis in 2008 hebben we de pensioenen twee keer verlaagd, met in totaal 6%. Daarna hebben we dat nooit meer verhoogd, tot vorig jaar met in totaal 7%. Maar ze zijn nog steeds niet bij, dus het doet pijn. Het is ook een vreemd onderdeel van het huidig pensioenstelsel: het vermogen is verminderd, maar de rente is gestegen waardoor dekkingsgraad beter is. Zonder die rentecomponent in de nieuwe pensioenwet is de winst direct voor de deelnemer, ook omdat we geen onnodige buffers hoeven aan te houden.”

Sociale partners aan de bak

Of Wet toekomst pensioenen spannend is? “Jawel”, zegt PME-voorzitter Uijen in de Telegraaf,  “vooral door de relatief korte tijdspanne die we hebben. In 2026 willen we om naar het nieuwe stelsel. Ik kom net uit een gesprek met onze sociale partners. Gelukkig zijn ze er nu met elkaar over aan het praten, maar het duurde even voordat ze in actie kwamen. Twee jaar lang hebben we ze verteld wat er aan zit te komen, hoe het gaat. Nu denken ze, we moeten toch aan de bak. We hopen eind van het jaar te weten wat ze willen.”

Pensioen doet er toe

Pensioenfonds PME beheert de pensioenen van bijna 350.000 werknemers en oud-werknemers uit de metaal- en technologische industrie. Het beheerde vermogen van dit fonds stond eind april 2023 in totaal op €51,1 miljard. Op de vraag aan voorzitter van het uitvoerend bestuur Eric Uijen (64) wat zijn grootste inzicht is als hij terugblikt op veertig jaar werken in deze sector, antwoordt hij in de Telegraaf: “Pensioen doet er toe, het is belangrijk, mensen hebben het nodig. De deelnemers die er hard voor hebben gewerkt, maar ook hun nabestaanden, en als je niet meer kunt werken. Het is een groot deel van het inkomen, het gaat om veel geld.”