Levensverwachting stijgt minder snel

De levensverwachting in Nederland blijft stijgen maar is neerwaarts bijgesteld. De dekkingsgraden van pensioenfondsen kunnen stijgen met 2 procent

Uit de nieuwe Prognosetafel AG2020 van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG), blijkt dat Nederlanders nog steeds ouder worden. De verwachte toename van de levensverwachting is echter afgevlakt in vergelijking met de Prognosetafel AG2018. Op basis van de laatste inzichten is de levensverwachting van een meisje, geboren in 2021, 91,7 jaar en van een in 2021 geboren jongetje, 89,3 jaar. Dit is een neerwaartse bijstelling van ongeveer een jaar ten opzichte van de vorige AG-prognose.

AOW-leeftijd minder snel omhoog

Indien de Prognosetafel AG2020 vanaf nu gebruikt zou worden voor de vaststelling van de AOW-leeftijd, is op basis van de huidige wetgeving de verwachting dat de AOW-leeftijd in 2030 stijgt van 67 jaar naar 67 jaar en 3 maanden, en in de jaren erna door zal stijgen tot 68 jaar in 2042. Dit is minder snel dan eerder verwacht.