Hogere lasten verwacht in 2021

Ouderen zetten zich schrap voor 2021. Bijna drie kwart van de senioren in Nederland verwacht dat hun lasten volgend jaar zullen stijgen. En 26 procent geeft aan dat de rek eruit is in hun portemonnee.

Dat blijkt uit de Prinsjesdag-peiling van ANBO, belangenvereniging van ouderen. Meer dan 2000 senioren spraken zich uit over hun verwachtingen van Prinsjesdag en de troonrede.

Prijzen en premies omhoog

Zeven van de tien ouderen (71 procent) verwacht dat hun lasten volgend jaar omhoog gaan; door met name de zorgpremie en duurdere boodschappen. Daarnaast worden ook hogere kosten voor verzekeringen, energie en ook de stijging van de huren van woningen genoemd.

Pensioen prioriteit

Van de ouderen geeft 26 procent aan dat ze niet kunnen bezuinigen omdat hun inkomen dat niet toelaat. Voor één op de vier ouderen is de rek eruit in hun portemonnee. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Eén op de drie ouderen geeft aan dat ze zich ernstige zorgen maakt over de pensioenen. Zij vinden dat het kabinet daar de hoogste prioriteit aan moeten geven.”

Meer bouwen

Uit de peiling van ANBO blijkt verder dat senioren vinden dat het kabinet volgend jaar (naast aandacht voor pensioenen en de zorg) oog moet hebben voor het coronavirus, de onrust in de samenleving en de veiligheid op straat. Ruim één op de drie ouderen (34 procent) vindt dat het kabinet volgend jaar geld moet vrijmaken voor de bouw van woningen.