Kunnen de pensioenen stijgen, en met hoeveel?

Pensioenfondsen profiteren van de gestegen rente en de tijdelijk soepele regels voor pensioenverhogingen.Toch is de pensioenverhoging volgens het FD een lastig verdelingsvraagstuk voor bestuurders. De nieuwe inflatieberekeningen zorgen voor ongemak in de bestuurskamer. Fondsen zijn voorzichtig met uitdelen in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel.

Geen fikse verhoging

Pensioenfonds Zorg en Welzijn kondigde woensdag als eerste grote fonds een indexatie aan: 4,8%. Deze weken volgen de besluiten van andere fondsen. Ditmaal zullen volgens het FD de verhogingen niet zo fiks zijn, omdat de inflatie minder hoog is dan een jaar geleden.

Moeilijk verhaal

‘Enerzijds: het is een moeilijk verhaal om een mooie dekkingsgraad te hebben, met het koopkrachtverlies van afgelopen jaren en de ambitie om voor koopkrachtige pensioenen te zorgen’, zegt in het FD een actuaris bij pensioenadviseur Aon. ‘De andere kant van de medaille is dat ze voorzichtig moeten zijn, omdat ze naar het nieuwe stelsel gaan. Vroeger was het indexatiebesluit een hamerstuk. Het was: dit is de regel, dus dit kan je doen. Nu heb je iets te kiezen. Het ligt voor bestuurders niet 100% vast wat zij moeten doen.’