In 2024 zullen de pensioenen amper stijgen

Volgens de pensioenfondsen is er nauwelijks of geen inflatie. Dat betekent dat veel pensioenen niet of nauwelijks gaan stijgen, schrijft het AD: tot ontzetting van veel gepensioneerden.

Het ABP kijkt naar het inflatiecijfer van augustus. “Toen was de inflatie 3 procent”, aldus een woordvoerder. ABP kan de pensioenen dus met 3 procent verhogen. Of het fonds dat doet, wordt eind november besloten. Maar gelet op de riante financiële positie lijkt de kans klein dat ABP minder verhoogt.

Achter de hand houden

Bij PME en PMT is de ruimte voor indexatie zo’n 3 procent. Maar volgens het AD is onduidelijk in hoeverre de pensioenen ook echt verhoogd gaan worden. “We moeten ook zorgen dat we voldoende vermogen achter de hand houden om tegenvallers te compenseren bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel”, aldus een woordvoerder van PMT.

Strenge regels

Bij BpfBouw, dat er financieel het beste voor staat van alle grote fondsen, komt er niks bij, waarschuwt bestuurder David van As. “Wij kijken naar de inflatie van september en die was 0 procent. Door de strenge regels waaronder we vallen, kunnen we de pensioenen ook niet op een andere manier verhogen.”

Inflatie in werkelijkheid 7%

“De inflatie lijkt richting 0 procent te dalen, maar bedroeg in werkelijkheid 7 procent”, aldus Dick van der Windt, bestuurder van de Koepel Gepensioneerden, in het AD  Hij wil daarom dat de inflatiecijfers worden aangepast en de pensioenen alsnog met de werkelijke inflatie worden verhoogd.

Melaatsen van de samenleving

Een verhoging van de pensioenen lijkt er voorlopig niet in te zitten, tot grote frustratie van lezers, schrijft de Telegraaf. “Gepensioneerden hoeven op niets te rekenen”, vat Frans Hens samen. “Zij zijn inmiddels de melaatsen van de samenleving. Zelfs na opbouw van 40 jaar bedrijfspensioen (eigen inleg) worden ze weggezet als welgestelde profiteurs”.

Beste pensioenstelsel te grabbel

F.J. Schubra is in de Telegraaf de draad kwijt: “Jarenlang konden de pensioenen niet verhoogd worden door de lage rentestand. De rentes zijn inmiddels fors hoger. Maar nu hebben de fondsen miljarden verloren juist door die hoge rentestand, waardoor de pensioenen weer niet verhoogd worden. Snapt u het?” Men is somber gestemd nu ’het beste pensioenstelsel ter wereld te grabbel is gegooid’.

Wel degelijk ruimte

ANBO bekritiseert de mogelijke terughoudendheid van enkele grote Nederlandse pensioenfondsen wat betreft het verhogen van de pensioenen. De bond stelt dat deze fondsen meer ruimte hebben om de pensioenen te verhogen dan ze nu suggereren. Hoewel de fondsen verwijzen naar dalende prijsindexcijfers van het CBS als een reden voor hun voorzichtigheid, benadrukt ANBO dat de financiële positie van de fondsen momenteel sterk is, met hoge dekkingsgraden.