Hoe volledig indexeren weer kan

Gepensioneerden kunnen zich niet voldoende risico veroorloven om het rendement te maken dat op lange termijn nodig is voor volledige indexatie. Actuaris Arno Eijgenraam, voorzitter van de stichting ROL Pensioenfondsen, beschrijft in Wynia’s Week hoe pensioenen weer volledig geïndexeeerd kunnen worden.

ROL Pensioenfondsen is een nieuw risicomodel voor pensioenfondsen. ROL staat voor Risicobeheer Op Lange termijn. ROL stapt af van het waarderingsperspectief en keert terug naar wat Eigenraam het begrotingsperspectief noemt, het uitgangspunt waar de rekenrente tot 2007 op gebaseerd was. De buffers in het ROL-systeem zitten al in de rekenrente. Er hoeven dus bovenop de technische voorzieningen feitelijk geen extra buffers te worden aangehouden.

Indexatieambitie

Een pensioenfonds moet in de ROL-benadering ook een indexatieambitie formuleren, aldus Eijgenraam in Wynia’s Week. “Als de dekkingsgraad op basis van dit systeem boven de 100% ligt moet het fonds indexeren volgens de ambitie, niet meer en niet minder. Voor zover de indexatie tenminste gefinancierd kan worden uit het overschot boven de 100%. Inhaalindexatie mag dus alleen als het fonds dit in de ambitie heeft verwoord.”

Korten hoeft niet

Is de dekkingsgraad beneden de 100%, dan maakt het fonds in de ROL-aanpak een tweede berekening, aldus de voorzitter van ROL Pensioenfondsen. Heeft het fonds op basis van die tweede berekening voldoende middelen, dan hoeft er niet gekort te worden. Wel moeten dan de meevallers eerst besteed worden aan het aanvullen van het tekort, voordat er geïndexeerd mag worden.