Aantal AOW-gerechtigden nu ruim 3,5 miljoen

De Sociale Verzekeringsbank keerde afgelopen kwartaal in totaal AOW uit aan 3.558.871 mensen, aldus Trouw (ANP). Het totaal aantal AOW’ers laat door de vergrijzing al langer een stijgende lijn zien.

Bijna een tiende van alle AOW-gerechtigden woont overigens niet in Nederland. Uit de cijfers komt verder naar voren dat ruim zeven op de tien AOW-gerechtigden jonger is dan 80 jaar. Slechts iets minder dan drieduizend AOW’ers zijn ouder dan 100 jaar. Volgens de SVB is van alle AOW-gerechtigden 53,4 procent vrouw en 46,6 procent man, aldus Trouw (ANP).

Vaker onvolledige AOW-uitkering

Mensen die op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen of (tijdelijk) in het buitenland hebben gewoond of gewerkt, hebben doorgaans geen recht op een volledig basispensioen van de overheid. Daardoor ontvangen steeds meer mensen in Nederland een onvolledige AOW-uitkering. Volgens de Sociale Verzekeringsbank kregen er in het tweede kwartaal van dit jaar ruim 677.000 mensen een onvolledige AOW.