Gepensioneerden vertrekken bij vakbond

Ondanks een hete herfst en een daarop volgend voorjaar vol stakingen is het aantal vakbondsleden gedaald. Volgens het CBS zijn nu 1,4 miljoen Nederlanders lid van een bond, 63.000 minder dan twee jaar geleden. De torenhoge inflatie leidde wel tot meer aanmeldingen, maar nog meer mensen zegden op.

Vakbond FNV zegt volgens de Telegraaf in een eerste reactie dat de cijfers van het CBS een vertekend beeld geven en meldt juist ledengroei. Voorzitter Piet Fortuin van CNV geeft toe dat het aantal nieuwe leden bij zijn bond nog niet opweegt tegen het aantal vertrekkers.  “De samenleving vergrijst en dat zien wij terug. Zonde, want we maken ons zeer sterk voor gepensioneerden. Denk bijvoorbeeld aan het eerder indexeren van pensioenen.”

AOW fors omhoog

Het AD meldt dat de FNV de wind in de zeilen heeft. Voorzitter Tuur Elzinga zegt in deze krant: “Wij pleiten voor een forse verhoging van het minimumloon. Dan stijgen ook de AOW en de bijstandsuitkeringen mee. Zaterdag lopen we in mars vanaf de Dam een grote manifestatie in het Westerpark. Dan organiseren we ook een debat met de verschillende politieke partijen over bestaanszekerheid. Dan horen we wat ze toezeggen. En we gaan ze aan die beloftes houden.”