Erfbelasting besparen

Veel ouders doen jaarlijks een schenking op papier aan hun kinderen. Hiermee hopen ze uiteindelijk (erf)belasting te besparen. Door dit te doen, creëren de ouders namelijk een schuld aan hun kind. Deze schuld vermindert hun vermogen.

Dit gaat goed zolang iedereen zich aan de spelregels houdt, schrijft mr. Ernst Loendersloot (senior kandidaat-notaris te Maastricht) in zijn column in de Telegraaf. De belangrijkste betreft de rente.

Zes procent rente

“Als ouder moet je na ondertekening van iedere akte tot aan je dood 6% rente over het geschonken bedrag betalen aan je kinderen. De fiscus controleert achteraf of die rente daadwerkelijk is voldaan. Boek daarom het juiste rentebedrag over via de bank. Vermeld duidelijk dat het de rente betreft van de papieren schenking uit jaar X.”