Weer meer mensen overleden door val

Vorig jaar stierven 6300 Nederlanders door een val, bijna duizend mensen meer dan in 2021. Waarschijnlijk woonde meer dan de helft in een verpleeghuis, meldt Trouw uit CBS-cijfers.

In 2022 stierven volgens het CBS 6300 Nederlanders als gevolg van een val. Ter vergelijking: in de jaren voor de coronacrisis was het gemiddelde aantal valdoden 4200. Eerder bleek al dat die stijgende trend vooral onder verpleeghuisbewoners te zien is.

Verpleeghuizen

Ook in 2021 nam het aantal mensen dat stierf door een val al toe, tot 5430. “Van hen woonden er 2837 in een verpleeghuis”, zegt Ruben van Gaalen van het CBS in Trouw. “Ook als we rekening houden met het toenemend aantal ouderen zien we in die groep een stijging van het aantal mensen dat valt.” Of onder het aantal valdoden afgelopen jaar opnieuw veel verpleeghuisbewoners waren moet nog worden onderzocht, maar Van Gaalen verwacht voor 2022 vergelijkbare cijfers.

Bewegen verhoogt risico

ActiZ, brancheorganisatie voor de ouderenzorg, zegt dat de populatie in verpleeghuizen steeds ouder en kwetsbaarder wordt. “Daardoor zijn de gevolgen van een val ingrijpender dan vijf of tien jaar geleden. Het blijft ook zoeken naar een goede verzorging, vaak hebben ouderen er baat bij om te blijven bewegen, maar dat verhoogt ook het risico op vallen.”