Praat op tijd over palliatieve zorg

De medische wetenschap vermag veel, schrijft Trouw, maar geen patiënt heeft het eeuwige leven. Daarvoor is er palliatieve zorg. Wanneer zet je die in, en welke waarde heeft dat?

Arts Manon Boddaert van het Expertisecentrum Palliatieve zorg van het Leids universitair medisch centrum, deed jarenlang vanuit Integraal Kankercentrum Nederland onderzoek naar de toegang tot en de effecten van palliatieve zorg. Afgelopen week promoveerde ze op het onderwerp. Haar bevindingen in een notendop: als er in een vroeger stadium palliatieve zorg wordt verleend, neemt de kans dat een patiënt mogelijk niet-passende zorg krijgt drastisch af.

Dat moeten we allemaal willen

Boddaert hoopt dat de resultaten het denken over palliatieve zorg een nieuwe impuls geven. “Wat voegt die zorg eigenlijk toe? Dat wilde ik helder krijgen. Nou, minder niet-passende zorg, blijkt het antwoord.” Boddaert noemt dat in Trouw een win-winsituatie. “Dat is kwaliteit van zorg en waarschijnlijk ook kwaliteit van leven. Daarnaast wordt de zorg minder belast en het is niet duurder, mogelijk zelfs goedkoper. Dit moeten we allemaal willen.”

Pro-actieve zorgplanning

Het begint bij het tijdige, open en eerlijke verhaal”, denkt Boddaert. “Veel zorgverleners vinden dat lastige gesprekken. Maar als je de toon weet te vinden, kun je patiënten en naasten heel veel rust helpen krijgen.” Pro-actieve zorgplanning zou wat Boddaert betreft structureel moeten worden. Gezien de rotsvaste zekerheid dat we zullen sterven kun je daar eigenlijk niet te vroeg mee zijn.

Drempels wegnemen

De toegang tot palliatieve zorg is niet optimaal, blijkt uit het onderzoek van Boddaert. Dat ziet volgen Trouw ook Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) dat de regie voert over de samenwerking in dit deel van de zorg. Patiënten die er baat bij kunnen hebben ontvangen deze zorg laat. Ook doorverwijzen naar specialistische teams gebeurt niet vaak.

Ongeneeslijk, niet uitbehandeld

“Voor zorgverleners is het niet vanzelfsprekend om die mogelijkheden onder de aandacht te brengen”, zegt de bestuurder van PZNL in Trouw. De organisatie begon daarom afgelopen week een campagne: Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld.