Plan voltooid leven weer uit de la

Coalitiepartij D66 gelooft er heilig in, maar het voltooid leven-plan lijkt lastig te reanimeren na kritiek van de Raad van State. In de Tweede Kamer dreigt volgens het AD een meerderheid te ontstaan tegen de huidige opzet van de wet, waarbij 75-plussers uit het leven kunnen stappen.

In het parlement gingen partijen ervan uit dat D66 de initiatiefwet over voltooid leven na scherpe kritiek van de Raad van State voor altijd in een diepe la zou stoppen. Maar D66 gelooft dat het wetsvoorstel uit 2020, ingediend door Pia Dijkstra, na wijzigingen alsnog levensvatbaar is, meldt Anne-Marijke Podt, Kamerlid van D66. “We zien absoluut nog aanknopingspunten, we hopen dit jaar hierover met de Tweede Kamer in gesprek te kunnen.”

Vrije kwestie

In het parlement ontbreekt het volgens het AD vooralsnog aan genoeg steun. Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie waren al fel tegen, maar ook bij fracties als die van de SP, PvdA, PVV en VVD klinken aarzeling, scepsis of kritiek. Daarmee raakt een politieke meerderheid voor het D66-plan uit zicht, al is het voor veel partijen een ‘vrije kwestie’ en stemmen Kamerleden naar eigen inzicht. “De Raad van State stelt dat de nu opgenomen zorgvuldigheidseisen onvoldoende zijn. Die zorgvuldigheid weegt voor de VVD zwaar”, meldt VVD-Kamerlid Harry Bevers

Doodlopende weg

Bronnen bij de coalitie en oppositie zien het al met al somber in voor het wetsvoorstel – ‘een doodlopende weg’ en ‘op deze manier kunnen wij het niet steunen’ klinkt het – maar leggen de bal nu bij D66. Die partij moet de bezwaren van de Raad van State wegnemen, dan wordt het plan pas opnieuw bekeken.

Degelijk en deugdelijk regelen

Uit een recente peiling in opdracht van Trouw blijkt dat 60 procent van de Nederlanders voor de mogelijkheid van een vrijwillig levenseinde is. Ook in het parlement kan daar in theorie een meerderheid voor zijn, maar dan moet het wel degelijk en deugdelijk geregeld worden. Dat is volgens het AD nu lastig.

Letterlijk levensbedreigend

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker was altijd tegen en noemt het doorzetten van de initiatiefwet ‘een onbegaanbare weg’. In het AD zegt zij: “D66 kiest ervoor om tegen alle adviezen in met een wet te komen die letterlijk levensbedreigend is. Dat terwijl er op zoveel vlakken nog zo veel winst te behalen is om tegemoet te komen aan de zorgen en de noden waar ouderen onder kunnen lijden.”